Oppdatert informasjon fra Bø kommune

 
Informasjon fra myndighetene
Hos folkehelseinstituttet fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informajon fra norske myndigheter om koronaviruset.
Hvis du ikke finner det du lurer på her er det også mulig å ringe 815 55 015. Bø kommune oppfordrer våre innbyggere til å følge de råd og påbud som blir gitt.
 
Nasjonale tiltak mot koronaviruset 
Regjeringen har igansatt en rekke tiltakene for å håndtere koronasituasjonen. 
Det ligger oppdatert oversikt over alle tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684
 
Tror du at du er smittet?
Hvis du tror du kan være smittet, kan du kontakte fastlegen din via sentralbordet 76114200 eller legevakten på 116 117. Ikke oppsøk legekontoret, da det øker faren for at smitte spres. 
 
Luftveispoliklinikk

Bø kommune har etablerte en luftveispoliklinikken ved Bø legekontor. Poliklinikken tar mot pasienter med luftveisinfeksjoner der koronasmitte ikke kan utelukkes.  Alle pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal kontakte legekontoret på telefon før time. Det gjelder også pasienter som har «vanlig time». Ta kontakt med legekontoret via sentralbordet 76114200. Poliklinikken er åpen mellom 12.30-13.30. Inngang er på sørsiden av bygget (NAV-inngangen) men alle pasienter skal vente i bil/drosje inn til de blir hentet av lege. Pasientene skal bruke munnbind som de får tildelt og legen kommer å bruke smittevernutstyr. Vi håper at tilbudet skal bidra til å redusere risikoen for smittespredning.

 

Korona sms og korona e-post for lokale spørsmål knyttet til pandemien

Bø kommune har opprettet en e-post korona@boe.kommune.no hvor våre innbyggere kan få svar på spørsmål knyttet til Bø kommune og arbeidet lokalt. Vi svarer så fort vi har anledning mellom kl. 12.30 og 13.30.

Bø kommune har også en sms tjeneste for Koronaspørsmål. Send spørsmål på sms til 90860688. Tjenesten er åpen mellom kl. 12.30 og 13.30.

 

Trenger du hjelp eller noen å snakke med om korona?  

Korona rammer hele samfunnet og skaper mye usikkerhet og utrygghet hos mange. Familie og de nærmeste er som alltid de viktigste støttespillerne når ting blir vanskelig og utfordrende. Dersom du trenger råd og hjelp kan følgende telefonnummer brukes:

Generelle råd om korona ring Helsenorge:   815 55 015
Støtte ved uro, angst og psykiske symptomer Kirkens SOS:   22 40 00 40
Ved tegn til psykisk sykdom og/eller rusproblemer:    Mental Helse 116 123
    Legekontoret i Bø 76 11 42 00
Ved behov for øyeblikkelig hjelp:    113

               

             

 

Dugnad for å unngå spredning av smitte

Bø Kommune oppfordrer alle innbyggerne våre til å være med på dugnaden for å forhinde smitte. Dere må følge anbefalingene fra nasjonale myndigheter om å ha minst mulig kontakt med andre mennesker den nærmeste tiden. Dette er viktig for å begrense spredningen av koronaviruset mest mulig slik at vi unngår at de mest sårbare i befolkningen blir smittet og alvorlig syke. Dette betyr blant annet at man unngår fester, sosial sammenkomster og andre møteplasser hvor det er flere til stede. Vi oppfordrer folk i Bø til å holde seg hjemme og reise minst mulig ut og inn av kommunen. Noen må reise i jobb eller for å få behandling, det er såklart helt greit. Arbeidgivere må legge til rette for hjemmekontor. Vær nøye med håndhygienen og hold avstand. Ta vare på hverandre. Vi takker for ditt bidrag til å begrens smittespredningen.

 

Karantene og isolasjon 

Nå skal alle holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. 

Les mer om karantene hos helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

 

Hyttefolk og fritidsboliger

Vi har nå over tid hatt en regel om at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, ikke skal oppholde seg på denne. Dette forbudet oppheves 20. april. 

 

Informasjon om skoler og barnehager

Skolene, SFO og barnehagene i Bø kommune har alle vært fysisk stengt fra fredag 13. mars i henhold til vedtak gjort av helsedirektoratet. 20. april åpner barnehagene igjen og 27.april åpner skolene og SFO for 1-4 trinn. Staten skal komme med retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas. Mer informasjon blir gitt til foresatte når vi har fått klarhet i hvilke tiltak som skal gjelde for barnehage og småskole. Elevene på 5-7 trinn og ungdomstrinnet vil fortsatt få et opplæringstilbud hjemme.

Informasjon fra Visit Vesterålen

Her ligger det informasjon til reisende/turister som befinner seg i området: https://visitvesteralen.com/no/Korona

Ergoterapi og hjelpemiddeltekniker samt hjelpemiddelformidling

Bø kommune følger NAV Hjelpemiddelsentral Nordland sine retningslinjer:

  • Hjemmebesøk av ergoterapeut og hjelpemiddeltekniker begrenses til det som er helt nødvendig og kritisk for liv og helse, og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.
  • Saksbehandling og telefoni betjenes som normalt.
  • Transport av hjelpemidler begrenses til det som er nødvendig for liv og helse.
  • Reparasjoner og andre tekniske tjenester som utføres ute hos bruker (hjemme, på skole, i barnehage) gjøres bare om det er helt nødvendig og akutt.
  • Leveringssituasjonen for hjelpemidler og deler til reparasjon kan bli påvirket av endringer i leveransesituasjonen.