Oppdatert informajon fra Bø kommune

 
Informasjon fra myndighetene
Hos folkehelseinstituttet fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informajon fra norske myndigheter om koronaviruset.
Hvis du ikke finner det du lurer på her er det også mulig å ringe 815 55 015. Bø kommune oppfordrer våre innbyggere til å følge de råd og påbud som blir gitt.
 
 
Tror du at du er smittet?
Hvis du tror du kan være smittet, kan du kontakte fastlegen din via sentralbordet 76114200 eller legevakten på 116 117. Ikke oppsøk legekontoret, da det øker faren for at smitte spres. 
 
Tiltakene mot koronaviruset videreføres frem til 13. April 
Regjeringen har bestemt å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronaviruset frem til påske. På noen få områder har regjereingen også strammet inn tiltakene. Det viktigste der for folk flest er tiltak inn i forhold til antall personer samlet i grupper i offentlige rom, utendørs og hjemme. 
 
- Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 
 

 

Korona sms og korona e-post for lokale spørsmål knyttet til pandemien

Bø kommune har opprettet en e-post korona@boe.kommune.no hvor våre innbyggere kan få svar på spørsmål knyttet til Bø kommune og arbeidet lokalt. Vi svarer så fort vi har anledning mellom kl. 08-20.

Bø kommune har også en sms tjeneste for Koronaspørsmål. Send spørsmål på sms til 90860688. Tjenesten er åpen mellom kl. 08-16.

  

Trenger du hjelp eller noen å snakke med om korona?  

Korona rammer hele samfunnet og skaper mye usikkerhet og utrygghet hos mange. Familie og de nærmeste er som alltid de viktigste støttespillerne når ting blir vanskelig og utfordrende. Dersom du trenger råd og hjelp kan følgende telefonnummer brukes:

Generelle råd om korona ring Helsenorge:   815 55 015
Støtte ved uro, angst og psykiske symptomer Kirkens SOS:   22 40 00 40
Ved tegn til psykisk sykdom og/eller rusproblemer:    Mental Helse 116 123
    Legekontoret i Bø 76 11 42 00
Ved behov for øyeblikkelig hjelp:    113

               

             

 

 

For de som jobber på havet

Havet er ikke område med utbredt smitte.pdf

 

Dugnad for å unngå spredning av smitte

Bø Kommune oppfordrer alle innbyggerne våre til å være med på dugnaden for å forhinde smitte. Dere må følge anbefalingene fra nasjonale myndigheter om å ha minst mulig kontakt med andre mennesker den nærmeste tiden. Dette er viktig for å begrense spredningen av koronaviruset mest mulig slik at vi unngår at de mest sårbare i befolkningen blir smittet og alvorlig syke. Dette betyr blant annet at man unngår fester, sosial sammenkomster og andre møteplasser hvor det er flere til stede. Vi oppfordrer folk i Bø til å holde seg hjemme og reise minst mulig ut og inn av kommunen. Noen må reise i jobb eller for å få behandling, det er såklart helt greit. Arbeidgivere må legge til rette for hjemmekontor. Vær nøye med håndhygienen og hold avstand. Ta vare på hverandre. Vi takker for ditt bidrag til å begrens smittespredningen.

 

 

Karanteneplikt

Det er en plikt å overholde karantenen. Bø kommune forventer at alle som er satt i karantene respekterer karanteneplikten. Karanteneplikten er hjemlet i lov og det er straffbart å bryte den. Ikke sett andre mennesker i fare. Det er kjedelig og dumt, men det er bare to uker av ditt liv.

For mer informasjon se Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

 

    

Karantenekrav for reisende til Vesterålen fra områder i Norge

14. mars ble det innført karantenekrav for reisende til Vesterålen fra områder i Norge. Alle ankommet Vesterålen etter opphold i følgende områder Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder alle ankommet Bø kommune fra disse områdene fra og med 10. mars.
 

 

Hyttefolk og fritidsboliger

Bø kommune ber hyttefolket om å reise hjem. Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, skal ikke oppholde seg på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

 

 

Informasjon fra Visit Vesterålen

Her ligger det informasjon til reisende/turister som befinner seg i området: https://visitvesteralen.com/no/Korona

 

 
12. mars 2020 Informasjon om tiltak fra helsedirektoratet
 

 

 

Hvilke arrangement og virksomheter er forbudt/stengt? 

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende.

   

Ergoterapi og hjelpemiddeltekniker samt hjelpemiddelformidling

Bø kommune følger NAV Hjelpemiddelsentral Nordland sine retningslinjer:

 • Hjemmebesøk av ergoterapeut og hjelpemiddeltekniker begrenses til det som er helt nødvendig og kritisk for liv og helse, og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.
 • Saksbehandling og telefoni betjenes som normalt.
 • Transport av hjelpemidler begrenses til det som er nødvendig for liv og helse.
 • Reparasjoner og andre tekniske tjenester som utføres ute hos bruker (hjemme, på skole, i barnehage) gjøres bare om det er helt nødvendig og akutt.
 • Leveringssituasjonen for hjelpemidler og deler til reparasjon kan bli påvirket av endringer i leveransesituasjonen.