Bruke av musikkbingen:

Musikkbingen er åpen for alle som trenger øvingslokaler, uansett hvor gamle dere er, type musikk dere spiller eller antall bandmedlemmer.  Barn og ungdom vil imidlertid bli prioritert i forhold til bruk hvis pågangen bli stor.  

Som bruker av musikkbingen blir du lagt til i ei facebookgruppa som heter "Musikkbinge i Bø - utlån".  Der avtales det tidspunkt for øving og henting og levering av nøkler hos nøkkelpersoner.  For avtale om utlån og innmelding i facebookgruppen ta kontakt med ungdomsleder, Ivan Andreassen.  

Ivan Andreassen 918 88 921, ivan.andreassen@boe.kommune.no

Voksne over 18 år som bruker Musikkbingen oppfordres til å betale en frivillig kontigent som går uavkortet til ungdomsklubben. Vi oppfordrer de som ønsker reservere rommet til fast ukentlig øvingstider å betale 500,- i halvåret.  For enkeltøvelser oppfordrer vi brukere til å betale 50,- per gang.  Betaling kan gjøres på vipps: #130537 (Merk betaling med "musikkbinge"). Dette er frivillig, men vil gjøre det letter for ungsdomklubben å kjøpe inn nytt utstyr til musikkbingen/ ta godt var på bingen.