Musikkbingen

Musikkbinge

Musikkbingen, eller Rockebrakke som det også kalles, er kommet på plass bak Bøhallen på Steine i Bø. Lokalet er 40 kvadratmeter stort, er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk og fullt utstyrt med bandutstyr.  Instrumenter og lydutstyr står klart slik at de som vil både ungdom og voksne, enkelt utøvere og band kan komme og spille musikk. 

Bruke av musikkbingen:

Musikkbingen er åpen for alle som trenger øvingslokaler, uansett hvor gamle dere er, type musikk dere spiller eller antall bandmedlemmer.  Barn og ungdom vil imidlertid bli prioritert i forhold til bruk hvis pågangen bli stor.  

Som bruker av musikkbingen blir du lagt til i ei facebookgruppa som heter "Musikkbinge i Bø - utlån".  Der avtales det tidspunkt for øving og henting og levering av nøkler hos nøkkelpersoner.  For avtale om utlån og innmelding i facebookgruppen ta kontakt med ungdomsleder, Ivan Andreassen.  

Ivan Andreassen 918 88 921, ivan.andreassen@boe.kommune.no

Voksne over 18 år som bruker Musikkbingen oppfordres til å betale en frivillig kontigent som går uavkortet til ungdomsklubben. Vi oppfordrer de som ønsker reservere rommet til fast ukentlig øvingstider å betale 500,- i halvåret.  For enkeltøvelser oppfordrer vi brukere til å betale 50,- per gang.  Betaling kan gjøres på vipps: #130537 (Merk betaling med "musikkbinge"). Dette er frivillig, men vil gjøre det letter for ungsdomklubben å kjøpe inn nytt utstyr til musikkbingen/ ta godt var på bingen.