Hus

Informasjon om saksbehandlingstider ved Teknisk etat

Teknisk etat må dessverre informere om at saksbehandlingstiden for byggesøknader og eiendomsfradelinger må påregnes å være mye lengre enn normalt. Avhengig av type søknad kan det ta 2-3 måneder før vi får gitt endelig svar. Lengst tid tar de sakene som krever høring og politisk behandling.

Tekniske tjenester

Skjema til alle formål.
Avdelingen gir i hovedtrekk følgende tilbud internt og eksternt: