Høring planprogram hovedplan VA

Bø kommune har i Formannskapet 15.05.2019, sak 40/19, vedtatt oppstart av planarbeid samt høring av forslag til planprogram for ny Hovedplan vann og avløp 2020 – 2027.