VA-Kart Mårsund

NY HOVEDLEDNING MÅRSUND-STEINSVIKA

Bø kommune vurderer å anlegge ny hovedvannledning mellom Mårsund og Steinsvika for å forbedre forsyningssikkerheten til Steine/Vinje-området.