VA-oversikt2.PNG

Kommunen drifter også kommunale avløpsanlegg på Eidet, Straume og Steine.

Dersom dere ønsker å bli tilknyttet kommunal vannforsyning eller avløpsanlegg, eller dere ønsker å gjøre endringer eller frakoble på eksisterende anlegg som er offentlig tilknyttet, må det sendes inn skjema for arbeid på sanitæranlegg

Hvis kommunen etterspør informasjon om VA-tilknytninger for bygg, kan følgende skjema benyttes: Registrering av bygningsdata (vann og avløp).

Les mer om:
Hovedplan Vann og Avløp
Vannforsyning
Avløpstjenester
Ledningsnett
Regelverk
Økonomi
Vannmålere
Ledningsrettigheter