Bø kommune har utarbeidet rutiner som skal ivareta barn og unge som pårørende

Barn og unge som pårørende

Mange barn og unge opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst.

Når mor, far, søsken eller andre familiemedlemmer får alvorlige helseproblemer kan dette oppleves svært vanskelig og påvirke barnas hverdag. Barna har ofte behov for informasjon og nødvendig oppfølging for å forstå hva som skjer, for å kjenne seg trygg, for å føle seg inkludert og få hjelp til å mestre situasjonen de lever i.

 

Primært er det foreldrene som skal gi informasjon og følge opp barna. Men i tilfeller hvor foreldrene ikke er i stand til å ivareta barnas behov, har helsepersonell plikt til å hjelpe foreldrene å ta vare på barnas interesser.

 

Bø kommune har utarbeidet rutiner som skal ivareta barn og unge som pårørende og har en egen barneansvarlig.

Barneansvarlig jobber på helsestasjonen og skal fremme og koordinere oppfølging av barn og unge som pårørende.

Alle som er bekymret for et barn eller ungdom som pårørende, bes ta kontakt med

Barneansvarlig Gunnhild Paulsen v/Bø helsestasjon

 

Tlf. 76 11 42 00 / 901 95 691

Mail: helsestasjonen@boe.kommune.no