Mange barn og unge opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst.

Når mor, far, søsken eller andre familiemedlemmer får alvorlige helseproblemer kan dette oppleves svært vanskelig og påvirke barnas hverdag. Barna har ofte behov for informasjon og nødvendig oppfølging for å forstå hva som skjer, for å kjenne seg trygg, for å føle seg inkludert og få hjelp til å mestre situasjonen de lever i.

Primært er det foreldrene som skal gi informasjon og følge opp barna, men i tilfeller hvor foreldrene ikke er i stand til å ivareta barnas behov, har helsepersonell plikt til å hjelpe foreldrene å ivareta barnas interesser.

Bø kommune har oppnevnt en egen barneansvarlig, med et særlig ansvar for å ivareta barn som pårørende. 

Alle som er bekymret for et barn eller ungdom som pårørende, bes ta kontakt med:

Barneansvarlig: Linda Sommerseth v/Bø helsestasjon

 

Tlf: 76 11 42 44

E-post: helsestasjon@boe.kommune.no