Ledergruppen

 

Konstituert kommunedirektør

Kine Anette Johnsen

Tlf. 76 11 43 32/ 984 54 610
 

 

Personal, fellestjenesten og IKT

Personalsjef Marius Holst

Tlf. 990 06 254

E-post: Marius.Holst@boe.kommune.no

Skole og barnehage-etaten
Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen

Tlf.: 76 11 43 18
E-post: 

hans.pettersen@boe.kommune.no

Helse- og omsorgs-etaten
Helse- og omsorgssjef Tanja Lockert Larssen

Tlf : 76 11 42 99 / 996 28 853
E-post: tanja.larssen@boe.kommune.no

NAV Bø

Leder Gro Marina Henriksen

Tlf: 401 02 249

Kultur- og næringsetaten
Kultur- og næringssjef Kine Johnsen

Tlf : 76 11 43 32
E-post : kine.johnsen@boe.kommune.no

Teknisk etat
Teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen

Tlf : 76 11 43 37 / 971 73 597
E-post: andreas.andersen@boe.kommune.no