Ledergruppen

Ledergruppen

Rådmannsavdelingen
Rådmann Gundar Jakobsen

Tlf. 913 95 691
E-post: gundar.jakobsen@boe.kommune.no

Skole og barnehage-etaten
Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen

Tlf.: 76 11 43 18
E-post: hans.kristian.pettersen@boe.kommune.no

Helse- og omsorgs-etaten
Helse- og omsorgssjef Torodd Gustavsen

Tlf : 76 11 42 32
E-post: torodd.gustavsen@boe.kommune.no

Økonomiavdelingen
Økonomisjef Trond Robertsen

Tlf : 76 11 43 09
E-post: trond.robertsen@boe.kommune.no

Kultur- og næringsetaten
Kultur- og næringssjef Kine Johnsen

Tlf : 76 11 43 32
E-post : kine.johnsen@boe.kommune.no

Teknisk etat
Teknisk sjef Rune Dahl

Tlf : 76 11 43 05 / 456 64 230
E-post: rune.dahl@boe.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut