Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for ditt barn under 18 år, som har en psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse, kan du og familien din få avlastning fra kommunen. Formålet med avlastningen er å hindre overbelastning, muliggjøre regelmessig ferie og fritid, bidra til å opprettholde familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi et pusterom i hverdagen.

Du kan få avlastning i hjemmet, hos avlaster eller i bolig. Avlastning kan også organiseres som BPA (brukerstyrt personlig assistent). Tilbudet er individuelt tilpasset og behovet avgjør hvor mye avlastning du får.  

Hvis du ønsker avlastning, kan du søke kommunen om denne tjenesten. Det er tjenestekontoret som vurderer og fatter vedtak om avlastning. Du kan henvende deg til tjenestekontoret via kommunens sentralbord på telefon 76 11 42 00 eller fylle ut og sende inn søknad om tjenester innen pleie og omsorg

Avlastning er gratis.