Ansatte

Kine Anette Johnsen
kultur- og næringssjef
kine.johnsen@boe.kommune.no
76114332 / 98454610

Preben Woll Bostad
næringskonsulent
preben.woll@boe.kommune.no
76114324 / 45002983

Tor Andersen
landbrukssjef og viltforvalter
tor.andersen@boe.kommune.no
76114362 / 91591622