Kine Anette Johnsen
kultur- og næringssjef
kine.johnsen@boe.kommune.no
76114332 / 98454610

Lise Mangseth
næringskonsulent
lise.mangseth@boe.kommune.no
76114324 / 48036136

Ulla H. Thoresen
landbruksrådgiver
ulla.thoresen@boe.kommune.no

76114362 / 48882410