Åpen båt, sommersesong - juni, juli og august

Sommerplasser

Fra 15 april starter utdeling av båtplasser for sommersesongen. Søknad kan sendes til post@boe.kommune.no og merkes «Båt sommer».
Åpen båt, sommersesongen 2020 – juni, juli og august kr 2935,-.

Kontrakt og nøkkel utleveres på rådhuset i 3 etasje, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.
Kontaktperson Martin Nielsen, Teknisk etat.
For mer informasjon ring 76 11 43 02.