Møkland2

Kommunale veier

Vi har ca. 54 km veger å vedlikeholde. Alt vedlikehold er satt ut på anbud.
Innspill på vedlikehold eller klager på veibane kan sendes til post@boe.kommune.no eller Veaveien 50,8475 Straumsjøen.
Øvrige spørsmål kan rettes til Teknisk etat på 76 11 42 00.