Rusomsorgen er en del av avdeling for psykisk helsearbeid (APHA) og har lokaler i 1. etasje på Bøheimen. Vi etterstreber å være et lavterskeltilbud og alle er velkommen til å ta kontakt med vår ruskonsulent ved behov. 

Ruskonsulten tilbyr oppfølging og støtte i form av samtaler, veiledning og andre aktuelle tiltak knyttet til personer med rusproblematikk, for eksempel deltakelse i en turgruppe en dag i uken. 

En del mennesker trenger mer hjelp enn vi i kommunen kan bidra med, og de blir ofte henvist videre til spesialisthelsetjeneste, og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling). Dette kan være opphold til avrusning, og/eller lengre opphold for å jobbe med rusavhengighet. Avdelingen har godt samarbeid med behandlingsinstitusjoner angående ettervern.