Rusomsorg

Rusomsorgen er en del av Avdeling for psykisk helsearbeid. Inge Einarsen er ansatt som ruskonsulent. Rusomsorgen er en integrert del av avdelingen og har lokaler i 1. etg på Bøheimen.  Vi etterstreber å være et lavterskeltilbud og alle er velkommen til å ta kontakt med ruskonsulenten, få råd og veiledning og naturligvis også behandling.