HELSE – OG OMSORGS-ETATEN

Helse- og omsorgs-etaten skal dekke befolkningens behov for kvalitetsmessige helse- og omsorgstjenester. Målet er å gi rett hjelp til rett tid.
Tjenesten fordeler seg på 4 sentrale områder, og avdelingen har pr. 28.5.2013 126 årsverk fordelt på 186 ansatte.