Influensavaksine 2020

INFLUENSAVAKSINE  2020.

Grunnet covid19 må de som ønsker vaksine bestille seg time ved legekontoret via helserespons(sms) eller telefon 76114200.

Vi har ikke alltid kapasitet til å svare på telefon og ber om at flest mulig sender sms via helserespons.

Vi starter vaksinering i uke 43 på oppsatte dager. Risikogrupper og helsepersonell prioriteres. Øvrige som ønsker vaksine kan bestille seg time etter 1.november.

pris for risikogrupper           50kr (egenandel)

pris øvrige                       200kr

helsepersonell gratis.

Risikogrupper er som følger:

  • Alle over 65 år
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

HELSE – OG OMSORGS-ETATEN

Helse- og omsorgs-etaten skal dekke befolkningens behov for kvalitetsmessige helse- og omsorgstjenester. Målet er å gi rett hjelp til rett tid.
Tjenesten fordeler seg på 4 sentrale områder, og avdelingen har pr. 28.5.2013 126 årsverk fordelt på 186 ansatte.