Kulturskolen får nytt fagsystem - Viktig info!

Vi skal ta i bruk et nytt fagsystem, noe som innebærer bl.a nye rutiner ved søknad om plass og re-registrering for nytt semester.

Halvårsplan våren 2018

Oversikt over kulturskolens aktiviteter i vårsemesteret 2018.

Vårkonsert 2013

Kulturskole for alle !

Velkommen til Bø kulturskole

 

Vår visjon "En kulturskole for alle", innebærer at Bø Kulturskole skal være et lokalt ressurssenter for kunst og kultur i kommunen. Vi skal gi et breddetilbud for alle som ønsker å lære å spille, synge, skape og uttrykke seg kunstnerisk, og vi skal spille på lag med frivillige lag og foreninger.

Se prisliste
Søknadsskjema

Kulturskolesamspill

Praktisk info

Kulturskoleinformasjon

Litt praktisk info som kan være fint å vite om når man skal søke om plass, eller allerede har plass i kulturskolen!

kulturskolesamspill2

Kontakt oss:

Kontaktinfo og oversikt over ansatte


Reglement for elever ved Bø Kulturskole

Elever ved Bø kulturskole har følgende reglement: