Steine skole er en fire-delt skole for 1.-7. klasse med 54 elever.
Vi har SFO med to stillinger, 1 renholder, vaktmester, assistenter, 9 lærere og rektor.

Steine skole  har en virksomhetsplan med overordnet visjon:

Læring,trivsel og respekt i et positivt fellesskap

EN SKOLE MED ROM FOR ALLE – MED BLIKK FOR DEN ENKELTE

Vi vil også fremheve Vurdering for Læring som et sentralt elementer ved skolen vår.

Vi ønsker at elevene på skolen vår skal :

  • Være aktive og beviste i forhold til sin egen læring

  • Få en forståelse av kompetansemålene i de ulike fag

  • Velge hensiktsmessige lærings- og lesestrategier

  • Vurdere eget arbeid

  • Bruke tilbakemeldinger (fra lærer og medelever) for videre læring

  • Være aktive læringsressurser for hverandre

Skolerute for Bø kommune 2022/2023

 

Måned Dato Informasjon
August 22.08.2022  
September    
Oktober 12.10.-14.010 Høstferie
November 18.11. Elevfri
Desember 21.12. Siste skoledag
Januar 03.12  
Februar 27.02.-03.03. Vinerferie
Mars    
April 03.04.- 11.04. Påskeferie
Mai 19.05. Elevfri
Juni 27.05.-29.05. Pinse
  22.06. Siste skoledag