Leder: Lovise Larsen, loviselarsen1@gmail.com,  telefon 941 66 570

Nestleder: Elena Johnsen, elena.johnsen26@gmail.com, telefon 975 41 924

Øvrige styremedlemmer:

1. Andreas Andersen, andreasaaaaa44@gmail.com  telefon: 947 87 091

2. Vegard Bergseng Rødsand, vegardrodsand@gmail.com telefon: 400 99 542

3. Vilja B Henriksen, viljahenriksen@gmail.com  telefon 916 40 976

 

Varamedlemmer:

1. Kariell Isaksen,  kariell08@icloud.com telefon: 941 90 717

2. Jodi Kristoffersen, jordikristoffersen@gmail.com telefon 940 84 921

3. Emma Olsen, emmaeo@live.no telefon 915 11 021

4.Jesper Johnsen, jesper.johns@icloud.com telefon 919 90 955

 

Kommunestyrerepresentanter:

Lovise Larsen

Vilja Bakkeli Henriksen

Varamedlemmer kommunestyret:

Elena Johnsen

Vegard B Rødsand

Delegater til UFT:

Vegard B. Rødsand