Gravemelding

Alle som skal grave, må sørge for å fylle ut GRAVEMELDING

Høringsinstanser for slike skjema er:

Bø kommunes vann- og avløps-avdeling - post@boe.kommune.no
Vesterålskraft og - gravemelding@vesteralskraft.no
Geomatikk - gravemelding.trondheim@geomatikk.no 

Husk å sende med påtegnet kartskisse over der det skal graves. Kart finner du her