Høringsinstanser for slike skjema er:

Bø kommunes vann- og avløps-avdeling - post@boe.kommune.no
Vesterålskraft  - gravemelding@vesteralskraft.no eller Vestall gravemelding@vestall.no 
Geomatikk - gravemelding.trondheim@geomatikk.no 

Husk å sende med påtegnet kartskisse over der det skal graves. Kart finner du her