Reno-Vest leier ut søppeldunker til alle husstander - mange størrelser.

De foretar også septik-tømming for alle husstander.

http://www.reno-vest.no

Fakturering fra Reno-Vest:
- Forretningsrenovasjon
- Fritidsrenovasjon
- Husholdningsrenovasjon
- Slamtømming 
- Ekstra slamtømming

Eventuell klage på renovasjon/slamtømming rettes direkte til Reno-Vest.