Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte. Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Etter samtykke fra foreldre/foresatte samarbeider helsestasjonen med barnehagene i kommunen. 

 

Individuelle konsultasjoner hos helsesykepleier de første leveår:


Hjemmebesøk nyfødt,
Ved
6. uker.
3. mnd.
5. mnd.
6. mnd.
8. mnd.
10. mnd.
12 .mnd.
15. mnd.
2 .år
4 .årKonsultasjoner hos lege:

Ved;
6. uker.
6. mnd.
12. mnd.
2. år.

Ved alle konsultasjoner vurderes barnets trivsel, vekst og utvikling.  
Det gis tilbud om anbefalt vaksinasjonsprogram.

Anbefalt vaksineprogram