Tom
Hjelpemiddeltekniker Tom Jakobsen

Hjelpemidler

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte bruker. Dette innebærer blant annet å gi råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse, kartlegge behov ut fra funksjon, veilede i forflytningsteknikker eller bistå i boligtilpasning.

 

 
Erik
Ergoterapeut Eirik Rødsand

Ergoterapi

Vår ergoterapeut vil på bakgrunn av en funksjonsvurdering veilede, informere og søke om aktuelle hjelpemidler til deg. Hjelpemiddelteknikeren registrerer, leverer, tilpasser og vedlikeholder hjelpemidlene, ofte i tett samarbeid med ergoterapeuten. Vår hjelpemiddeltekniker jobber også med velferdsteknologi, trygghetsalaramer og digital hjemmeoppfølging (DHO).