Dagtilbudet tilbys hjemmeboende personer med kognitiv svikt eller demenssykdom. Formålet med tjenesten er å bidra til å ivareta deltakernes funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og forebygge isolasjon og ensomhetsfølelse. 

Dagtilbudet inneholder mulighet for sosiale, kognitive og fysiske aktiviteter. I tillegg kan tilbudet gi avlastning og støtte til pårørende.