Psykisk helsearbeid

Kommunen sin psykiatritjeneste er fra 01.05.01 samlet under Avdeling for psykisk helsearbeid (APHA).

Avdelingen er organisert som følger:

 • Leder/psykiatrisk sykepleier: Anne-Jorun Paulsen, tlf: 76 11 42 67, Mobilnr: 90 86 10 07
 • Spes. miljøterapeut/barnevernped: Heidi Gabrielsen, tlf: 76 11 42 66, Mobilnr: 90 63 02 26
 • Ruskonsulent/sykepleier: Inge Einarsen; tlf: 76 11 42 84, Mobilnr: 97 42 00 08
 • Avdelingen har i tillegg tilsynslegefunksjon som ivaretas av kommuneoverlege Anders Svensson.

Avdelingen gir i hovedsak et tilbud til personer over 18 år med psykiske lidelser/problemer, men er etter hvert også involvert i barne- og ungdomsarbeid, da i nært samarbeid med andre aktuelle deltjenester. Siden høsten 2011 har avdelingen hatt tilbud om ruskonsulent.

I tillegg gis det tilbud om bolig tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser. Personalet her jobber dag/aften-turnus.

Personal i boligene:

 • Miljøarbeider: Fagarbeider Gerd-Malen Tobiassen
 • Miljøarbeider/terapeut: Vernepleier Simon Nilsen
 • Miljøarbeider: Hjelpepleier Ragnhild Olsen
 • Miljøarbeider: Hjelpepleier Eva Ringstad
 • Miljøarbeider: Hjelpepleier Birthe Nystad

Tlf: 76 11 42 78

Mobilnr. 91 58 52 52/95 07 15 79

Tilbudet avdelingen kan gi omfatter i grove trekk:

 • dagtilbud psykiatri 1 dag pr uke
 • miljøterapeutiske tiltak i og utenfor hjemmet
 • samtaler/støttesamtaler
 • veiledning
 • nettverksbygging
 • koordinering av de tiltak og tjenester våre brukere omfattes av
 • tilbud fra ruskonsulent

Vi har et nært samarbeid med den øvrige Helse- og sosialtjenesten i kommunen, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) v/Stokmarknes sykehus, Nordland psykiatriske sykehus (NPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt andre aktuelle instanser.

Vi kan være vanskelig å få tak i på kontortelefonene da vi ofte er på hjemmebesøk rundt omkring i kommunen. Benytt derfor de ovennevnte mobilnumrene dersom du ikke når oss på de ordinære numrene.

Tips en venn Skriv ut