Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste, uansett alder. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Omsorgsstønad er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt og kan påvirke beregning av pengestøtter du får utbetalt fra NAV.

Hvis du har behov for omsorgsstønad, kan du søke om det ved å fylle ut følgende skjema for tjenester innen pleie og omsorg eller henvende deg til tjenestekontoret via sentralbordet på telefon 76 11 42 00.