Søknader om økonomisk næringsstøtte

Har du en god idé? Drømmer du om å starte for deg sjøl? Visste du at du kan søke om støtte til å etablere din egen virksomhet i Bø?

Bø kommune har to ordninger for bedriftsstøtte. Du kan søke om tilskudd fra Kommunalt næringsfond, og du kan søke om lån fra Strategisk næringsfond. Det er ikke vanskelig å søke, men det fins noen krav til hvordan søknaden skal være utformet for at vi skal kunne behandle den. Her finner du informasjon om hvordan du går fram.