Tilskudd
I Bø kommune ønsker vi at støtte fra det kommunale næringsfondet skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet her. Vi ønsker også at det skal bidra til at Bø blir mer attraktiv å bo i og flytte til. 

Kommunestyret har vedtatt noen vilkår for at du skal kunne få tilskudd fra vårt næringsfond. Som hovedregel gis det støtte til prosjekter, mens investeringer kan støttes i form av lån (se informasjon under). Vi anbefaler at du leser regelverket for Kommunalt Næringsfond før du søker. Det vil gi deg en bedre mulighet til å treffe på vår støtteordning. Det er viktig at søknaden sendes inn før du setter igang med prosjektet ditt. 

Søknad om støtte sender du inn via nettportalen regionalforvaltning.no. Der lager du deg en bruker, søker opp støtteordningen til Bø kommune og legger inn de opplysningene og vedleggene som etterspørres – trinn for trinn. Vi bruker portalen til saksbehandling, til å gi deg beskjeder og det er også der du rapporterer når du vil ha utbetalt støtten. 

Ta gjerne kontakt med kultur- og næringsetaten om du har spørsmål eller ønsker mer veiledning. Kanskje er ideen din så god at du kan få napp i en av Innovasjon Norge sine ordninger? Vi bistår gjerne!

Lån
Bø kommune kan låne ut penger fra Strategisk Næringsfond til prosjekter og tiltak som bidrar til å videreutvikle arbeidsmarkedet og næringslivet i Bø.

Kommunestyret har vedtatt noen vilkår for at du skal kunne få et slikt lån. Som hovedregel kan du låne inntil 10 % av samlet finansieringsbehov, men ikke mer enn 500 000,- og ikke mer enn egenkapitalen din. Vi anbefaler at du leser regelverket for Strategisk Næringsfond før du søker. Det vil gi deg en bedre mulighet til å treffe på vår støtteordning. Det er viktig at du tar kontakt før du setter igang med prosjektet ditt. 

Søknad om lån sender du inn som et vanlig brev. Send brevet med eventuelle vedlegg per e-post til post@boe.kommune.no eller som postbrev til Bø kommune, Kultur- og næringsetaten, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN.

Gratis lån av kontorplass
Bø kommune har etablert et kontorfellesskap der du kan søke om å få låne kontorplass. Formålet med dette toårige tiltaket er å bidra til et større gründermiljø i kommunen, tilrettelegging av stedsuavhengige arbeidsplasser og tettere oppfølging av lokalt næringsliv. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.