Fiskebåt

Månedsoversikt over kulturtilbudet i 2019

Her følger en månedsoversikt over kulturtilbudet til seniorer i Bø i 2019.  Flere arrangement vil komme i løpet av året.

Institusjonsomsorgen

Har Bøheimen Bo- og behandlingssenter som tjenesteområde.