1. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for Bø’s befolkning innen kulturarbeid.
  2. Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier dette.

  3. Kulturprisen består av et pengebeløp på kr 10 000,-.

  4. Kulturprisen deles ut annethvert år

  5. Alle kan fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i pressen i god tid før fristen 15. april året prisen tildeles.

  6. Formannskapets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. 

  7. Formannskapet avgjør hvem som skal tildeles prisen.

 

Tidligere kulturprisvinnere:
 
2022 Korforeningen Varden (musikk) 
2020 Paul Nerleir (idrett, barn og unge)
2018 Torgeir Thorsen (kystkultur og frivillig arbeid)
2016 Ted Ivar Paulsen (radio Bø)
2014 Knut Paul Rabben (skytterlag)
2012 Gundar Jakobsen, Steine (kino)
2010 Gunnar Steinsvik, Harald Steinsvik og Atle Kaspersen (sang og musikk)
2008 Bø Bygdelag (lokalhistorie)
2005 Bø Musikkforening (musikk)
2003 Tor Knedal, Steine (idrett, barn og unge)
2001 Bø Gospelkor (sang og musikk)
1999 Irene Karlsen, Pollen (sang og musikk)
1997 Laila Sæther, Hovden (lokalhistorie/skole)
1995 Arne Johan Jakobsen, Lokkøy (barn og unge)
1993 Anna Bøe, Straume (humanitært arbeid)
1991 Finn Myrvang, Føre (lokalhistorie/stedsnavn)
1989 Svein O. Stephansen (musikk)
1987 Arne Johnsen, Straume (idrett/fotball)
1985 Tone Jakobsen, Lokkøy (kulturstipend idrett)
1984 Einar F. Johnsen, Vea (sang, musikk, diktning m.m.)
1983 Einar Pettersen, Ringstad (sang og musikk)
1982 Åsmund Fjærvoll, Eidet (idrett barn og unge)
1979 Rolf Straume, Bøstrand (Bø bygdebok)
1978 Trygve Sivertsen, Lynghaug (musikk)