Nyheter

 • Sykefravær på legekontoret fører til kortere telefontid

  "14.03.19: På grunn av stort sykefravær er det dessverre slik for tiden at vi må stenge av telefonen i perioder innenfor telefontiden. Dette for å få gjort andre nødvendige oppgaver. Beklager så mye ulempen dette vil medføre. Om en opplever å ikke komme gjennom eller stå lenge i kø, kan en ringe sentralbordet for nærme...
 • Modern fasttelefon

  MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN

  Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og å møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet, som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på f...
 • VA-Kart Mårsund

  NY HOVEDLEDNING MÅRSUND-STEINSVIKA

  Bø kommune vurderer å anlegge ny hovedvannledning mellom Mårsund og Steinsvika for å forbedre forsyningssikkerheten til Steine/Vinje-området.
 • Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  Søknad på barnehage- og SFO-plass

  Det er ledige plasser i barnehage og SFO for barnehage-/SFO-året 2019/2020. Alle som ønsker plass i barnehage og SFO i denne perioden må søke nå. Elektronisk søknad finnes på kommunens hjemmeside HER. Søknadsfrist er 01.04.19
 • mars2019

  Aktivitetskalender Mars 2019

  Velkommen til aktiviteter på Bøheimen
 • Kommunevåpen, Lofoten og Vesterålen

  Søknad om tilskudd

  Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i landbruket 2019
 • SKATTELISTER EIENDOMSSKATT 2019

  Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§3 og 4 vedtok Bø kommunestyre i 2014 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2016. Bø kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å videreføre nevnte skattlegging av eiendom.
 • Etaten i musikkbingen

  Åpner Musikkbinge i Bø

  Splitter ny musikkbinge eller rockebrakke som det også kalles er kommet på plass bak Bøhallen på Steine i Bø. Musikkbingen er satt opp av Bø kommune i regi av Bø Ungdomsklubb som i 2017 fikk 400 000,- i tilskudd fra Musikkutstyrsordningen for å etablerer Rockebrakke. Med 400 000,- til fra Bø kommune, støtte fra sponsor...
 • Valgurne

  Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes mandag 09.september
nyhetsarkiv >>