Kulturkontoret

Eventyrkommunen Bø er en kommune med et bredt og spennende kultur- og fritidstilbud. Selv om vi er en liten kommune fins det mange muligheter for alle aldre og interessefelt, og vi arbeider kontinuerlig med å gjøre tilbudet bedre.