karl-chor-UvWlksgZGPE-unsplash

Enkel guide for opprettelse av serveringsbedrift

Her finner du lenken til guiden på Altinn

Bø kommune har mål om å være en aktiv og næringsvennlig kommune.

Bø kommune ønsker å ta lederrollen i arbeidet for å utnytte de muligheter og fortrinn som fins i Bø. I første rekke knytter fortrinnene seg til forhold som beliggenhet, tilgang på naturressurser og kompetanse innenfor noen bransjer. Det gjelder landbruk, sjømatnæringa med fiskeri og oppdrett og mineralnæringa. Vi vil følge opp næringsaktører som vil og kan, slik at kommunen kan bidra som tilrettelegger på en best mulig måte. Kultur- og næringsetaten skal jobbe på alle områder som er viktige for næringsutvikling.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Kommunen har plikt til å beskytte innbyggerne for miljøfaktorer som kan skade helsen vår. Forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i Folkehelseloven forteller hvordan oppgavene skal utføres.