Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk og næring

Bø kjennetegnes av nærhet til store og viktige naturgitt ressurser på hav og land. Dette kommer først og fremst til syne i fiskeri-, sjømat- og landbruksnæringa, som samlet står for ca.65 % av sysselsettinga i privat sektor. I Bø finnes også store malm og steinforekomster som hittil er lite utnyttet. Plassert på yttersida av Vesterålen er det kort avstand til viktige fiskefelt. I dag dominerer torskefisket og store mengder stor fin torsk blir ilandført av lokalflåten.

beef g 07e 3cf 398  1920