Ansatte på teknisk avdeling
Teknisk Sjef / Brannsjef
Andreas Nakkling Andersen
Tlf: 76 11 43 37 / 971 73 597
E-post: andreas.andersen@boe.kommune.no

Ingeniør
Odd Robert Paulsen

Tlf. 76 11 43 03 / 926 22 903
E-post: odd.paulsen@boe.kommune.no

Driftsoperatør
Per Strand

Tlf: 76 11 43 05 / 900 59 707
E-post: per.strand@boe.kommune.no

Driftsoperatør
Arvill Andersen

Tlf: 76 11 43 05 / 906 85 606
E-post: arvill.andersen@boe.kommune.no

Driftsoperatør  (Vei)

Frode Pettersen

Tlf:  76 11 43 05 / 997 04 032

E-post: frode.pettersen@boe.kommune.no

Oppmåling / kai/ vei
Kim Kvalheim

Tlf. 76 11 43 02 /476 13 890
E-post: kim.kvalheim@boe.kommune.no

 

Planlegger

Line H. Benjaminsen

Tlf: 76 11 43 16/905 66 059

E-post: line.benjaminsen@boe.kommune.no

Landmåling/ byggesak

Jonas E. Hansen 

Tlf: 76 11 43 15 / 955 50 436

E-post: jonas.hansen@boe.kommune.no

Kirkegårdsarbeider
Ronny Olsen

Tlf: 76 11 43 63 / 917 70 031
E-post: ronny.olsen@boe.kommune.no

Feier / brannmester
Torfinn Johnsen

Tlf: 908 82 115
E-post: torfinn.johnsen@boe.kommune.no

Vaktmester Steine
Stig Krey

Tlf: 76 11 44 27 / 957 49 254
E-post: stig.krey@boe.kommune.no

Vaktmester Bøheimen
John Are Antonsen

Tlf: 76 11 42 50 / 954 81 384
E-post: john.are.antonsen@boe.kommune.no

Vaktmester Bøheimen
Steinar Lihaug

Tlf: 76114298 / 911 02 758
E-post: steinar.lihaug@boe.kommune.no

Vaktmester Straume
Gunnar Eirik Johnsen

Tlf: 76 11 43 16 / 910 03 949
E-post: gunnareirik.johnsen@boe.kommune.no

Vaktmester Eidet
André Olaisen

Tlf. 906 61 674 
E-post: andre.olaisen@boe.kommune.no