Kartskisse for utstyrsentralen

Bø kommunes Utstyrssentral

Bø utstyrssentral låner ut sports- og friluftsutstyr helt gratis til liten og stor. Bø utstyrssentral er tilgjengelig i nærmiljøet, slik at alle kommunens innbyggere kan prøve nye aktiviteter og oppleve glede i å drive med et mangfold av sports- og friluftsaktiviteter.
Kom innom for å se og prøve hva vi har til utlån! :-)
Åpningstider mandag og fredag 14.00 - 16.30
Kontakt daglig leder ved Bø frivilligsentral Melissa Solvang på 97714799 hvis du har spørsmål.