Vår ergoterapeut har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i dagliglivet. På bakgrunn av en funksjonsvurdering vil ergoterapeuten veilede, informere og søke om aktuelle hjelpemidler til ditt barn. Ergoterapeuten kan også bistå ved boligtilpassing, utprøving av hjelpemidler, tilrettelegging av miljø og spesialtilpassing av bil.

Ergoterapeuten samarbeider tett med hjelpemiddelteknikeren som registrerer, leverer, tilpasser og vedlikeholder hjelpemidlene. Vår hjelpemiddeltekniker jobber også spesielt med velferdsteknologi.

For å komme i kontakt med vår ergoterapeut eller hjelpemiddeltekniker, kan du henvende deg til kommunens sentralbord på telefon 76 11 42 00.