happy-mothers-day-g949243889_1920

Helsestasjon for barn

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte. Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Etter samtykke fra foreldre/foresatte samarbeider helsestasjonen med barnehagene i kommunen. 

 

brothers-gf8823f5dd_1920

Jordmortjeneste

Den gravide kvinnen kan selv velge om hun vil gå til svangerskapskonsultasjon hos jordmor, fastlege eller i en kombinasjon. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte kontroller. Kommer det til noe underveis følges hver enkelt med den enkeltes behov.
Konsultasjonene omfatter helseundersøkelser, samtaler, veiledning og rådgivning. Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid. Svangerskapskontrollene er gratis.

Når barnet er født, vil jordmor ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Etter dette følger helsesykepleier opp barnet og familien videre.

 

pokemon-gd710589d9_1920

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsesykepleier har regelmessige kontortid ved skolene i kommunen der følgende tilbud gis

  • ”Drop-in” – tjeneste der elevene kan komme til samtale uten å ha avtalt tid
  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig

Kontaktinformasjon

Ved Bø helsestasjon er det for tiden følgende ansatte:

  • Gunnhild Paulsen er jordmor og helsesykepleier. Hun følger opp barnekontroller, barnehagebesøk og svangerskapskonsultasjoner med mer. For tiden har Gunnhild permisjon fra sin stilling på helsestasjonen.                                                           
  • Linda Sommerseth er sykepleier, og tar for tiden utdanning som helsesykepleier. Hun jobber både med barnekontroller, skolehelsetjeneste, BUT, prosjektarbeid, vaksinering med mer.
  • Anniken Jensen er helsestasjonslege. Hun har barnekontroller, jobber med prosjektarbeid, sitter i BUT, følger opp barn og unge med spesielle behov med mer.
  • May-Sunita Bergli er jordmor. Hun følger opp gravide i perioden Gunnhild har permisjon.
  • Martine Hagen er fysioterapeut. Hun tilbyr undersøkelser, behandling, veiledning og oppfølging av barn fra 0-16 år.
  • Mona Haugtredet er sekretær. Hun tar seg av møteinnkallinger, referater, timebestillinger og annet administrativt arbeid på helsestasjonen.

 

For kontakt med helsestasjonen ring 76 11 42 00 eller 76 11 42 43 eller send e-post til helsestasjon@boe.kommune.no (ikke sensitive opplysninger).

Les informasjonshefte Velkommen til Bø helsestasjon