Bø helsestasjon

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år.

Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og deres familier. Den omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.                                                                                                                                          Helsesøster, jordmor og lege har ansvaret for de faste barnekonsultasjonene. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses dette individuelt.  Alle barn får tilbud om å følge et fast program ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Dette programmet er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale faglige retningslinjer. Helsestasjonen har et nært samarbeid med mange ulike faggrupper.

 

Bø Helsestasjon består av:

Helsestasjon for barn

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte. Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Etter samtykke fra foreldre/foresatte samarbeider helsestasjonen med barnehagene i kommunen. Dette gjøres hovedsakelig i forbindelse med helsesøsters faste besøk i barnehagene (ca én gang pr. mnd) der hun treffer barna i deres vante miljø. 

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsesøster har regelmessige kontortid ved skolene i kommunen der følgende tilbud gis

 • ”Drop-in” – tjeneste der elevene kan komme til samtale uten å ha avtalt tid
 • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
 • Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet
 • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig

Jordmortjeneste

Den gravide kvinnen kan selv velge om hun vil gå til svangerskapskonsultasjon hos jordmor, fastlege eller i en kombinasjon. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte kontroller. Kommer det til noe underveis følges hver enkelt med den enkeltes behov.
Konsultasjonene omfatter helseundersøkelser, samtaler, veiledning og rådgivning. Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid. Svangerskapskontrollene er gratis.

Når barnet er født, vil jordmor ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Etter dette følger  helsesøster opp barnet og familien videre.

Ved Bø helsestasjon er det for tiden følgende ansatte:

 • Gunnhild Paulsen er jordmor og helsesøster og jobber 100 % stilling (ca 20/80) med hovedvekt på barnekontroller, barnehagebesøk og svangerskapskontroller.                                                           
  Gunnhild er koordinator for Barne- og ungdomsteamet (BUT).
 • Linn With er ansatt som konstituert helsesøster i 100 % stilling. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og tar nå videreutdanning som helsesøster (ferdig våren 2018). Jobber hovedsakelig innenfor skolehelsetjenesten og flyktningearbeid.
 • Elin Sæther er helsestasjonslege og jobber hovedsakelig med barn og unge i helsestasjonen.
 • Susanne Leite er diabetessykepleier og er ansatt i 50 % prosjektstilling på helsestasjonen med hovedvekt på oppfølging av barn og unge med overvekt.
 • Martine Hagen er fysioterapeut og er ansatt i 20 % prosjektstilling ved helsestasjonen med hovedvekt på barn og unge under 16 år.

Les informasjonshefte Velkommen til Bø helsestasjon 

Tips en venn Skriv ut