Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjonen

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år. Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og deres familier. Den omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.  Helsesykepleier, jordmor og lege har ansvaret for de faste barnekonsultasjonene. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses dette individuelt.  Alle barn får tilbud om å følge et fast program ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Dette programmet er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale faglige retningslinjer. Helsestasjonen har et nært samarbeid med mange ulike faggrupper.

brothers gf 8823f 5dd  1920