Kart: hjerte til hjerte

Hvordan arbeide med

TRAFIKKSIKKERHET

i ditt lag eller forening?

 

La trafikksikkerhet bli tema på neste styremøte eller årsmøte. Lag retningslinjer for trafikksikker oppførsel og praksis, og involver gjerne hele organisasjonen i arbeidet.

Kartlegg nærmiljøet: Hvor finnes det spesielt trafikkfarlige områder på ditt lags/forenings hjemmeområde/møteplass/treningssted, eller på vei dit? Hva med arrangementer som møter, kamper, turneringer og messer? Still krav til innleide kjøretøy og sjåfører. Lag beredskapsplan: Vit hvem som skal ringes og hvem som har ansvaret i situasjoner som kan oppstå. Ha oppdatert telefonliste tilgjengelig og informer alle om dette.

Planlegg arrangementer med tanke på trafikksikker avvikling. Hva med synlige parkeringsvakter som organiserer trafikken ved arrangementslokalet? Informer deltakere og publikum. Husk at utrykningskjøretøy skal kunne komme til/passere uhindret.

 

GÅENDE

 • Velg fortau, gang og sykkelvei om det fins.
 • Når flere går langs en vei uten fortau, er det tryggest å gå etter hverandre.
 • Bruk refleks i mørket!
 • Unngå treningsaktiviteter langs veien eller på parkeringsplass.

 

SYKLENDE

 • Bruk hjelm og velg gang- og sykkelstier om det er mulig.
 • Ved ferdsel i mørket skal sykkelen ha lys foran og bak. I tillegg skal sykkelen ha signalklokke og reflekser. Bruk refleksvest når du sykler.
 • Sørg for å bli sett, unngå å ligge i bilens blindsone.
 • Vær oppmerksom på parkerte biler. Bildører kan plutselig åpne seg fordi bilisten ikke har sett deg.
 • De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg.  Gi tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.
 • Gå av sykkelen ved krysning av fotgjengerfelt.
 • Syklister må ta hensyn til gående, passere i god avstand og i lav nok hastighet.
 • Barn bør ha fått sykkelopplæring på skolen før de begynner å sykle til treninger.

 

KJØRENDE

 • Sjekk værmeldinga før avreise, og avpass farta etter kjøreforholdene. Er du usikker på underlaget, kan du «prøvebremse» i lav hastighet for å sjekke hvor glatt det er.
 • Bruk bilbelte, også de som sitter på i buss! Lederne har ansvar for dette, ikke minst når det reises med barn.
 • Hold avstand! Tenk på tre-sekunders-regelen. Og husk at bremselengden på snø er minst dobbel så lang som på tørr asfalt.
 • Ta det rolig. Unngå unødvendige forbikjøringer, det er lite å spare på å kjøre forbi.
 • Pakk smart: de tyngste tingene nederst og helst langt framme i bagasjerommet. Unngå løse gjenstander (Et videokamera som veier to kilo vil ved bråstopp i 70 km/t utgjøre en vekt på 110 kilo)
 • Ha varseltrekant og refleksvest lett tilgjengelig. Det er lurt med ekstra varme klær liggende i bilen, i tilfelle bilen får motorstopp eller du møter på uvær.
 • Det er kun lov til å bruke mobilen håndfritt når du kjører bil.
 • Lag kjørelister og benytt samkjøring der det er mulig.
 • Planlegg kjøringen slik at du kan rygge minst mulig – rygging er en av de farligste trafikksituasjonene, særlig for barn.

 

Ta vare på deg selv, vi har ingen Bøfjerdinger å miste!