Flytebrygger i kommunen
Bø kommune har totalt fem flytebrygger.
Ved ønske om helårsplass, månedsplass eller sommerplass kan søknad sendes post@boe.kommune.no merket med "Båtplass".

Beliggenhet Totalt ligge lengde Kommentar
Hovden 100 * 2 meter Ledig, søk kommunen
Nykvåg 80 * 2 meter Ledig, søk kommunen
Jennskaret 62 * 2 meter Ledig, søk kommunen
Straumsjøen 50 * 2 meter Ledig, søk kommunen
Steinesjøen

160 * 2 meter

FULLT


Kaier i kommunen

Beliggenhet Kommentar
Hovden Kontakt kommunen
Nykvåg Av- og påstigning
Guvåg Av- og påstigning
Straumsjøen Kontakt kommunen
Skagen Kontakt kommunen
Steinesjøen Kontakt kommunen
Straumsnes Kontakt kommunen


Teknisk etat
E-post - post@boe.kommune.no
Telefon - 761 14 200
Vakttelefon - 916 31 900 (Benyttes utenom kontortid mandag til fredag 08:00-16:00)