Hjemmebaserte tjenester

Har base i Bø helse- og sosialsenter.

Hjemmebaserte tjenester ytes i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemiddelformidling, samt tiltak og tjenester for funksjonshemmede. Hjemmebaserte tjenester yter også tjenester til 34 omsorgsboliger i Skjørisen omsorgsboliger som er en del av helse- og sosialsenteret.