Den gravide kvinnen kan selv velge om hun vil gå til svangerskapskonsultasjon hos jordmor, fastlege eller i en kombinasjon. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte kontroller. Kommer det til noe underveis følges hver enkelt med den enkeltes behov.
Konsultasjonene omfatter helseundersøkelser, samtaler, veiledning og rådgivning. Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid. Svangerskapskontrollene er gratis.

Når barnet er født, vil jordmor ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Etter dette følger helsesykepleier opp barnet og familien videre.