Ved Bø helsestasjon er det for tiden følgende ansatte:

  • Gunnhild Paulsen er jordmor og helsesykepleier. Hun følger opp barnekontroller, barnehagebesøk og svangerskapskonsultasjoner med mer. For tiden har Gunnhild permisjon fra sin stilling på helsestasjonen.                                                           
  • Linda Sommerseth er sykepleier, og tar for tiden utdanning som helsesykepleier. Hun jobber både med barnekontroller, skolehelsetjeneste, BUT, prosjektarbeid, vaksinering med mer.
  • Anniken Jensen er helsestasjonslege. Hun har barnekontroller, jobber med prosjektarbeid, sitter i BUT, følger opp barn og unge med spesielle behov med mer.
  • May-Sunita Bergli er jordmor. Hun følger opp gravide i perioden Gunnhild har permisjon.
  • Martine Hagen er fysioterapeut. Hun tilbyr undersøkelser, behandling, veiledning og oppfølging av barn fra 0-16 år.
  • Mona Haugtredet er sekretær. Hun tar seg av møteinnkallinger, referater, timebestillinger og annet administrativt arbeid på helsestasjonen.

 

For kontakt med helsestasjonen ring 76 11 42 00 eller 76 11 42 43 eller send e-post til helsestasjon@boe.kommune.no (ikke sensitive opplysninger).

Les informasjonshefte Velkommen til Bø helsestasjon