Leder for TTF: Janne Pettersen
Telefon: 47 63 11 88

Straume boenhet
Telefon: 90 69 89 02

Leder Doktorhagen: Anette Korneliussen
Telefon: 90 72 92 51