Et ledsagerbevis gir den som blir med deg på arrangementet gratis inngang eller lavere pris. Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de godtar ledsagerbevis og hvilken rabatt det eventuelt gir. 

Bruk dette skjemaet for å søke om tjenesten:

Søknad om tjenester innen pleie og omsorg