Rådhuset er i all hovedsak tilpasset rullestolbrukere. Du kommer deg fram til økonomiavdelingen og fellestjenesten på grunnplanet. I andre etasje når du ordfører, kommunedirektør, økonomisjef, skole- og barnehagesjef og personalsjef. I tredje etasje får du tilgang til teknisk avdeling. Det er heistilgang til 2. og 3. etasje.

Det er ikke direkte tilgang til kultur- og næringsetaten. Hvis du ønsker å besøke kultur- og næringsetaten, ber vi deg om at du bestiller tid hos kultur- og næringssjefen på telefon 932 56 165 eller via e-post geir.bjorn.nilsen@boe.kommune.no. Vi har egne møterom som vi kan treffe deg på. Det er lurt å bestille time på forhånd.

Dersom du har andre behov for assistanse på rådhuset, ta kontakt med fellestjenesten. Fagleder Astrid Ramberg, 913 80 850 eller fellestjenesten_ansatte@boe.kommune.no. Fellestjenesten vil være behjelpelig med å tilrettelegge et møte med dem du ønsker å møte, og ta i mot deg ved besøk.