Skolehelsetjeneste er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsesykepleier har regelmessige kontortid ved skolene i kommunen der følgende tilbud gis

  • ”Drop-in” – tjeneste der elevene kan komme til samtale uten å ha avtalt tid
  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig

Er du som forelder bekymret for barnet ditt? Har du møtt utfordringer i skolesammenheng, eller på fritiden du ikke helt vet hvordan du skal håndtere?  ta kontakt pr tlf eller send mail. så ringer Helsesykepleier tilbake.