Bø kommune har en egen kommunal fysioterapeut som jobber spesielt med barn og unge i alderen 0-16 år. Fysioterapeuten tilbyr blant annet observasjon, kartlegging, tilrettelegging, trening, behandling og veiledning for barn og unge som har ulike utfordringer med bevegelsesapparat eller motorisk utvikling. Oppfølgingen kan finne sted på helsestasjonen, på skolene, i barnehagen eller i hjemmet, alt etter hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfellet.

Fysioterapeuten jobber for å fremme utvikling og helse hos barn og unge, og har som mål at alle skal kunne oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen, uavhengig av forutsetninger. Fysioterapeuten samarbeider tett med andre faggrupper, herunder spesielt ergoterapeuten, hjelpemiddelteknikeren, helsesykepleierne, helsestasjonslegen, skolene og barnehagene.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få fysioterapi. Du kan henvende deg direkte til fysioterapeuten via kommunens sentralbord på telefon 76 11 42 00. Den kommunale fysioterapeuten er lokalisert på helsestasjonen.