Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags kommune vi ønsker å ha, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som skal tas opp i kommuneplanens samfunnsdel og beskriver hvilken medvirkning det legges opp til i planarbeidet. Den nye samfunnsdelen skal være ferdig siste kvartal 2023.

I det videre arbeidet vil kommunen søke medvirkning på flere måter, mer informasjon om dette vil komme.

Her kan du lese planprogrammet.

Her kan du se saksprotokollen.