Byggesaksbehandling

Husbygging

Skjema til alle formål

VIKTIG Å LESE FØR DU SKAL BYGGE

Ved bygging/rivning/endring på din eiendom må du som regel ha tillatelse fra kommunen.

Du har selv ansvar for at plan- og bygningslovgivningen og reguleringsbestemmelsene overholdes. Sjekk din eiendom mot arealplan og reguleringsplaner her.

Skjema for byggesøknader finner du her.
For at kommunen skal kunne godkjenne tiltak på din eiendom, må tiltaket være i henhold til plan og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene for kommunen.

Dersom ønsket tiltak kommer i strid med ett av disse regelverkene, kan du søke om dispensasjon.

NYE REGLER FOR BYGGING – IKKE NØDVENDIGVIS FRITT FREM

1. juli kommer det nye regler for bygging.

Flere tiltak du tidligere måtte søke om er nå unntatt søknadsplikt. Det er likevel ulike hensyn du må passe på. Før du bygger må du sjekke statusen på eiendommen din for å se om det ønskede tiltaket kan igangsettes.

Husk at unntatt søknadsplikt ikke gir deg flere muligheter til å bygge enn du hadde før. Hva du kan bygge på eiendommen din styres av reguleringsplanen for tomten din. Du har selv ansvar for å sjekke dette og sørge for at reguleringsplanen følges.

Vi anbefaler at du benytter verktøyene på sidene til Direktoratet for Byggkontroll for å vurdere tiltaket ditt.
Ta kontakt med kommunen dersom du er usikker på hva du kan gjøre på egen eiendom.