Brannmannskap

Brann, ulykker og feiing

Bø frivillige brannkorps består av 13 brannkonstabler og 6 overbefal. 
Brannstasjonen ligger nede ved Straumsjøen.