Utrustning:

  • Brannbil
  • Tankbil
  • Mannskapsbil
  • Feiebil
  • Vaktbil

 

Vakt


Brannkorpset har en innsatsleder på vakt til enhver tid. Vakten ivaretar i tillegg kommunale bygg, kommunale veier, brøyting, vann, avløp og akuttforurensning.

Feiing

Feieren har ansvar for tilsyn og feiing av piper. Feiing og tilsyn av piper utføres etter behov.