En støttekontakt skal hjelpe barnet ditt til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, gå på kino eller delta på andre sosiale tilstelninger. Hvis barnet ditt har behov for og ønsker en støttekontakt, kan du bruke skjemaet for tjenester innen pleie og omsorg eller henvende deg til tjenestekontoret via sentralbordet på telefon 76 11 42 00.