Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ski- og turløyper

Turmarsjer i Bø

Turmarsjarrangørene i Bø ønsker velkommen til turmarsjer i Bø, med stor deltakelse på alle våre arrangement. Det er mange gode grunner til å komme seg opp av godstolen og ut på turmarsj - i vår flotte natur. Det viktigste er ditt eiga velvære og helsa di.
Nøl ikke - bli med på turmarsj!!!!

Turlaget under Malnesberget. Foto: Øystein O. Strandback

10 utvalgte "kjentmannturer"

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom flere "trimgrupper" i Bø (opprinnelig fem), har gruppene siden 1995 stått som arrangør av fem årlige "Kjentmannturer" spredt over hele kommunen. Hensikten har vært å gjøre deltakerne kjent med turmulighetene og den varierte og fine naturen vi har i kommunen vår. I løpet av de ti årene som er gått, er mellom 40 og 50 forskjellige turløyper "presentert". Her er et utvalg av 10 varierte og fine turer spredt over hele kommunen. Noen "Kjentmannturer i sørbygda er presentert i en annen sammenheng og derfor ikke tatt med her. Noen av disse ti turene er nevnt i andre sammenhenger, men ikke nærmere beskrevet.

Åsandsanden.  Foto: Anne-Lise W. Robertsen

Turløyper i nordbygda

Nord i Bø ligger de høyeste fjellene og dermed mage spektakulære fjellturer.

Utsikt fra Litjskata

Turløyper i midtbygda

Her i Straume-området har vi også fått mange turløyper etter hvert. En del av disse er merka, og det er i første rekke disse som er tatt med i beskrivelsene. I tilknytning til disse løypene vil en finne mange (sau-)stier som en kan følge, og dermed finne ruter utenom de oppmerka. Naturen i området er slik at en ikke skal være redd for å gå seg vill - for en vil alltid komme til en vei - eller opp på en haug - etter kort tid, og da er det lett å finne veien videre.....
Her er heller ingen direkte vanskelige - eller svært tunge - løyper. Tar en det noenlunde med ro, kan de fleste gjennomføre de fleste løypene.
Trimbøker - for å skrive namnet sitt i for registering på trimmen - eller bare for en hilsen, finnes påRundtua (løype B - 8 eller I - 8), (Børge-)Heia eller Veggfjellet (løype B - 10, I - 10 eller E - 7/10) og Vikan (løype A - 2). I tillegg finnes det bøker - som ikke teller i trimopplegget - på Holsnakken (løype B - 4) og Veggfjellet (løype E mellom 7 og 10 eller B mellom 10 og 7).

Øystein O. Strandback

Utsikt fra Skretindskaret ned mot Nyjord og Gåsland Foto: Anne-Lise W. Robertsen

Turløyper i sørbygda

Den sørvestlige delen av Bø, i Steine-Fjærvollområdet har etter hvert fått et fint nettverk av turløyper. Disse løypene følger helt eller delvis mark- og skogsveien eller stier i terrenget. Der det har vært behov, er det blitt ryddet. Mange er helt eller delvis merket. Sommerstid kan en gå tørrskodd i joggesko i alle løypene som er merket av på kartet under linken. Løypene har varierende lengder og vanskelighetsgrad, slik at alle skal ha muligheter til å finne et alternativ som passer til vedkommendes form og bevegelighet.

På turmålene som er tatt med i denne oversikten, er det lagt ut trimbøker av enten Bø Trimgruppe (nr 1, 2 og 3) eller av Fjærvoll bygdelag (nr 4, 5, 6 og 7).

Turmål og parkeringssted
1. Losjehytta A. Mehøgda - Øksasvingene
2. Vetten B. Brenna
3. Lynghaugtinden C. Sikan skytterhus
4. Trolldalsbassenget D. Øvre Gimstad
5. Fjærvollfjellet E. Fjærvoll bygdehus
6. Nøkkbua F. Føre forminneparkering
7. Revelten  

 

Supert å nå Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen