Turløype til Røsshagan, Bufjellet og Selvågen
Åsandsanden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

1. Hovden - Røsshagan

Ca 2 km, småkuppert, forholdsvis lett løype, 2-3 timer tur-retur. Start ved misjonskirka i Hovden og følg stien på utsiden av gjerdet. Gå over Malnessanden og følg stien mot Småsundan og videre mot Røsshagan. Fra Småsundan er terrenget stort sett svakt stigende og litt småkuppert. Nedstigningen til Røsshagan kan for noen føles litt "kronglete" men man kan en stanse på ryggen ovenfor selve Røsshagan der det er fin utsikt over Malnesfjorden mot bl.a. Utskor. Ovenfor Malnessanden ligger den gamle gravplassen i Hovden, som kan være verd et besøk.

Turløype til Røsshagan, Bufjellet og Selvågen
Turløype til Røsshagan, Bufjellet og Selvågen

2. Sandvikhalsen - Bufjellet

Ca 2 km, middels tung løype, 2-3 timer tur-retur. Løypa starter på Sandvikhalsen, der det er gode parkeringsmuligheter og fin utsikt mot Sandviksanden. Fra parkeringen følger du stien langs ryggen opp mot høyde 210. Ganske sterk stigning enkelte steder opp mot toppen, men forholdsvis greitt å gå. Fra høyde 210 er det ganske flatt og lett å gå bort til høyde 208. Fin utsikt utover havet, mot Nykan og mot Hovden og vindmølla der ute.
Bufjellet.jpg

Turløype til Røsshagan, Bufjellet og Selvågen
Turløype til Røsshagan, Bufjellet og Selvågen

3. Grimstad - Selvågen

Ca 2,7 km, forholdsvis lett terreng, 3-4 timer tur-retur. Kjør ned Grimstadveien til snuplassen der du kan parkere. Følg den gamle kjerreveien til Grubbelva. Skrå oppover og følg fjellfoten nordover langs hele Grubbkollen. Gå forbi Heststrandbukta og fortsett videre på gammel gangsti. Fortsett gjennom Lilleselvågen og over rabbene fram til Selvågen. Selvågen er en gammel boplass. Oppe i dalen ligger et stort titanmalmfelt.

Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen
Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen

4. Sjelkvågen - Åsand

Ca 3 km, litt småkuppert, forholdsvis lett løype, 3-4 timer tur-retur. Ta av fra RV 820 like før Husvågkrysset (når du kommer fra Straume) og kjør opp mot bassenget til du finner parkeringen. Følg veien ned mot Spjelkvågen og stien videre langs fjæra, over et par nes og til Åsand. Stort sett tydelig sti og grei løype å gå helt fram. På Åsand finner du ei fantastisk kvit og fin sandstrand og grønne jordvoller. Gammel boplass. Du kan også se gamle hustufter over på Husøya.
Åsandsanden2.jpg

Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen
Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen

5. Straumsjøen - Flaskforet

Ca 2,5 km, forholdsvis lett løype, vanskeligste parti ved Sørlykta, 3-4 timer tur-retur. Kjør til parkeringsplassen på Handkleppan. Følg veien til Vikan og tydelig sti videre til Sørleia lykt. Fortsett gjennom utmarksporten og et stykke bort etter svabergene før du "klatrer" opp stien der gelender er montert. Fra. toppen av "trappa" følger du en smal sti videre fram til flata ovenfor lykta på Flaskforet. Her åpner Straumfjorden seg og du har godt utsyn over storhavet med øyer, holmer og skjær. Det ureine farvannet utenfor åpningen til Straumfjorden gjør innseilinga til Straumsjøen svært vanskelig i dårlig vær. Derfor har det lenge vært krav om å sprenge bort Nittingskallen. Merk jettegrytene på svabergene like forbi Sørlykta.
IMG_0395.jpg
Begge foto: Anne-Lise W. Robertsen

IMG_0420.jpg

 

Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen
Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen

6. Hesthagankrysset - Skredtinden

Ca 3 km, forholdsvis tung løype, 3-4 timer tur-retur. Kjør til parkeringsplassen ved veien som tar av fra RV 820 mot Hesthagan. Kryss riksveien og følg stien langs elva opp Hundsdalen. Der dalen dreier mer østlig, går stien til venstre og et stykke langs elva videre oppover dalen. Følg stien forbi tjernet og opp på flata før du tar av til venstre og opp mot toppen av Skretinden (442). Stien skrår jevnt oppover hele tiden, men turen blir likevel ikke så tung dersom du følger anbefalt løype og tar det litt rolig. Kan være et litt myrlendt og vått parti et stykke ovenfor tjernet.
Skredtinden.jpg
Foto: Anne-Lise W. Robertsen

Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen
Turforslag til Flaskforet, Åsand, Skredtinden og Pollen

7. Pollen - Ringstadåsen

Ca 1,3 km, kort og lett løype, 1,5 - 2 timer tur-retur. Turen starter ca midt mellom nordenden av Pollåsvatnet og krysset ved Veanova der det går en skogsvei østover mot Ringstadåsen. Følg skogsveien ca 50 m forbi skogsveidelet der skogsveien svinger skarpt mot høyre. Her tar du av til venstre og følger skogkanten langs utydelig sti ca 100 m før du tar av til høyre opp mot Ringstadåsen. Det går en sti helt opp, men den kan være vanskelig å følge. Det skulle likevel gå greit å finne fram. Fin utsikt fra toppen.
RIngstadåsen.jpg

Ruteforslag for Breitindhalsen og Skorpa
Ruteforslag for Breitindhalsen og Skorpa

8. Guvåg - Breitindhalsen

Ca 2,5 km, middels tung tung løype, 3-4 timer tur retur.
Løypa starter like ved huset til Petter Johnsen, ca 150 m før avkjøringa til turlagshytta.
Parkeringsmuligheter like ved. Løypa følger stien langs ryggen og videre gjennom skaret mellom høyde 226 og 247. Videre følger den toppen av fjellsiden til Breitindhalsen.
Stien opp ryggen til skaret mellom høyde 226 og 247 er forholdsvis bratt og tung enkelte steder, men så flater det ut; og resten av løypa er ganske lettgått. Fra Breitindhalsen til toppen av Breitinden er det jevn og ganske sterk stigning. Langs toppen av fjellsiden og fram mot Breitindhalsen, er det flott utsikt mot Hellfjorden og fjellene i bakgrunnen, bl.a. Bornan og Pikstauren (688).
IMG_0014.jpg
Foto: Anne-Lise W. Robertsen

Ruteforslag for Breitindhalsen og Skorpa
Ruteforslag for Breitindhalsen og Skorpa

9. Skorpa - Skorpheia

Ca 1,6 km, forholdsvis lett tur, 2 - 2,5 timer tur-retur. Kjør til Skorpa. Like rundt venstresvingen (på tur til Guvåg) finner du parkeringsplass i grustaket til høyre. Gå ca 100 meter tilbake og start turen på "gammelveien". Løypa har litt stigning i starten, men flater snart ut når du kommer opp på "bart" fjell. Da er det bare å følge høgste ryggen til du er oppe ved varden på det høyeste punktet. Terrenget i dette området er helt spesielt da mye av fjellet ligger bart og det er tynt med vegetasjon; nærmest som et månelandskap. Fin utsikt sørover Jørnfjorden.

Løypeforslag til Skårvågfjellet
Løypeforslag til Skårvågfjellet

10. Skårvågen - Skårvågfjellet

Ca 3 km, delvis ganske tung løype, 3-4 timer tur-retur. Kjør til Kromsvågen (der du kommer til fjorden på tur til Skårvågen) og parker ved den sideveien som tar av til venstre. Kryss hovedveien og videre nordover på venstre side av huset. Den første delen av løypa går over lyngmoene på høyre side av Ramberget i forholdsvis lett og litt småkuppert terreng. Videre følger løypa kanten ovenfor Tronlia der det er forholdsvis bratt. På toppen kan en se festet etter løypestrengen skårvågfolket brukte til å fire ned torvet fra torvuttaket lenger opp på fjellet. Herfra flater løypa etter hvert mer ut og skrår over Dalen der en kan se spor etter torvuttakene. Løpa svinger mot venstre og oppover Skårvågfjellet, forbi Dørholla og mot toppen på 403 m. Gjennom Døra (ei revne i fjellet med en stein over) kan en se ned mot fjorden. Fin utsikt fra toppen i alle retninger.
Skårvågen.jpg