Tjenestekontoret

Koordinerende enhet og Vedtakskontor (KEV)

Kontaktperson Aina Olaisen

Tlf 76114245

Mail: kev@boe.kommune.no

Besøksadresse: Bøheimen 2, 8475 Straumsjøen

 

KEV jobber blant annet med:

Behandle søknader, kartlegge og vurdere behov for tjenester

Gjøre vedtak om tjenester innen omsorg, rehabilitering og psykisk helse

Ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende

Vurdere behov for individuell plan, koordinator og oppfølgingsteam

Etablere oppfølgingsteam

Bidra til samhandling og koordinering mellom ulike tjenesteenheter

Gi informasjon ut til ansatte og befolkning angående tjenestetilbud

 

Vedlegg:

Søknadsskjema: Søknad om tjenester innen pleie og omsorg

 

 

Brukerbrosjyre: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/ditt-liv-din-plan-til-deg-som-kan-ha-behov-for-langvarige-og-koordinerte-tjenester

 

 

Film om koordinator og individuell plan:

 

Individuell plan og koordinator - YouTube

www.youtube.com

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for lan...