Driftsområdet ligger på gnr./bnr. 60/6, 6/21, 6/22 og 6/6. Omfanget av uttaket tilsvarer areal på ca. 24 mål og reguleringsområdet er på ca. 55 mål. 

DIRMIN har gitt konsesjon 15.2.2023. 

Planlagt etterbruk er LNFR. 

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Hansen Maskin og transport AS. 

 

Saksdokumenter:

 

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 1.8.2024.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.